Wat is een API
Wat is een API en wat is de functie ervan
juli 17, 2023

Een API (Application Programming Interface) is een verzameling definities en protocollen waarmee verschillende softwareapplicaties met elkaar kunnen communiceren. Het biedt een gestandaardiseerde manier voor applicaties om verzoeken te doen en gegevens uit te wisselen.

Waar wordt een API voor gebruikt?

Een API wordt gebruikt om functionaliteit en gegevens van een softwareapplicatie beschikbaar te stellen aan andere applicaties. Het stelt ontwikkelaars in staat om gebruik te maken van de functionaliteit van een applicatie zonder dat ze alle complexiteit van de interne werking hoeven te begrijpen. Met andere woorden, het biedt een interface waarmee externe applicaties kunnen communiceren met de interne logica van een softwarecomponent.

Wat is de functie van een API?

De functie van een API is om interactie en gegevensuitwisseling tussen verschillende applicaties mogelijk te maken. Het maakt het gemakkelijk voor ontwikkelaars om de functionaliteit van een bepaalde applicatie te gebruiken zonder dat ze zelf de code ervan hoeven te schrijven. Door het gebruik van een API kunnen ontwikkelaars gegevens ophalen, toevoegen, bijwerken of verwijderen, en kunnen ze verschillende acties uitvoeren met behulp van de aangeboden functionaliteit.

Hoe werkt een API

Hoe een API werkt, kan variëren afhankelijk van het type API. Een veelvoorkomend type is een web-API, waarbij communicatie meestal plaatsvindt via het HTTP-protocol. Hier is een eenvoudige werkwijze voor het gebruik van een web-API:

1. Een client (bijvoorbeeld een webapplicatie) stuurt een verzoek naar een server via een specifieke URL (eindpunt) met de gewenste actie (bijv. GET, POST, PUT, DELETE).

2. De server ontvangt het verzoek en verwerkt het. Dit kan inhouden dat gegevens worden opgehaald, bewerkt, toegevoegd of verwijderd, afhankelijk van het type verzoek en de functionaliteit van de API.

3. De server stuurt een HTTP-response terug naar de client, meestal in de vorm van JSON- of XML-gegevens. Dit is de respons van de API met de gevraagde gegevens of een bevestiging van de uitgevoerde actie.

4. De client ontvangt de respons en verwerkt de gegevens dienovereenkomstig. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de ontvangen gegevens worden weergegeven aan de gebruiker of dat ze worden gebruikt voor verdere verwerking binnen de applicatie.

API’s kunnen ook gebruikmaken van andere protocollen zoals SOAP of werken met andere gegevensindelingen, afhankelijk van de specifieke API-implementatie. Het is belangrijk op te merken dat API’s vaak beveiligingsmechanismen hebben, zoals authenticatie en autorisatie, om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde toegang tot de functionaliteit wordt verleend.

Over het algemeen maakt een API het mogelijk dat verschillende applicaties met elkaar kunnen communiceren en functionaliteit kunnen delen, waardoor de ontwikkeling van complexe softwaretoepassingen wordt vergemakkelijkt.

Voorbeelden van verschillende soorten API’s

Er zijn verschillende soorten API’s, die kunnen worden gecategoriseerd op basis van hun functionaliteit, toepassingsgebied en implementatiedetails. Hier zijn enkele veelvoorkomende typen API’s:

Web-API’s

Dit zijn API’s die via het web worden aangeboden en communiceren via het HTTP-protocol. Web-API’s zijn populair en worden vaak gebruikt voor het uitwisselen van gegevens tussen clientapplicaties en servers. Voorbeelden hiervan zijn RESTful API’s en SOAP API’s.

RESTful API’s:`

REST (Representational State Transfer) is een architectuurstijl die de basis vormt voor veel moderne web-API’s. RESTful API’s maken gebruik van de HTTP-methoden (zoals GET, POST, PUT, DELETE) om gegevens op te halen, bij te werken, toe te voegen of te verwijderen. Ze werken vaak met JSON- of XML-gegevensindelingen.

SOAP API’s

SOAP (Simple Object Access Protocol) is een protocol voor het uitwisselen van gestructureerde informatie in webdiensten. SOAP API’s maken gebruik van XML-gebaseerde berichten om gegevens uit te wisselen en kunnen gebruikmaken van verschillende transportsystemen, zoals HTTP, SMTP en meer.

JSON-RPC en XML-RPC

Dit zijn protocollen voor het maken van procedurele oproepen via het web met behulp van JSON- of XML-indelingen. Deze API’s maken het mogelijk om op afstand methoden op te roepen en gegevens uit te wisselen tussen client en server.

GraphQL

GraphQL is een querytaal voor API’s en biedt een flexibele en efficiënte manier om gegevens op te vragen en te manipuleren. Het maakt het mogelijk om specifieke gegevensvelden op te vragen en vermindert over-fetching en under-fetching van gegevens.

OpenAPI (vroeger bekend als Swagger)

OpenAPI is een specificatie die het mogelijk maakt om RESTful API’s te ontwerpen, documenteren en visualiseren. Het biedt een gestructureerde manier om de functionaliteit en het gedrag van een API te beschrijven.

Bibliotheken en SDK’s

Naast de bovengenoemde API’s zijn er ook bibliotheken en software development kits (SDK’s) beschikbaar voor verschillende programmeertalen en platforms. Deze bieden ontwikkelaars hulpmiddelen, functies en methoden om API-integratie te vergemakkelijken voor specifieke services, zoals de Twitter API, Facebook Graph API, Google Maps API, enz.

Enkele voorbeelden van bedrijven die gebruik maken van API’s

Veel bedrijven en organisaties maken gebruik van API’s in verschillende sectoren en voor diverse doeleinden. Hier zijn enkele bekende voorbeelden van bedrijven die API’s aanbieden of gebruiken:

Facebook: Facebook biedt verschillende API’s aan, zoals de Facebook Graph API, waarmee ontwikkelaars toegang hebben tot gegevens en functionaliteiten van het Facebook-platform, zoals het ophalen van gebruikersinformatie, het plaatsen van berichten en het integreren van sociale functionaliteit in applicaties.

Google: Google heeft een breed scala aan API’s beschikbaar, waaronder de Google Maps API voor het integreren van kaarten en locatiediensten, de Google Calendar API voor het beheren van agenda’s en evenementen, en de Google Drive API voor het werken met bestanden en mappen in Google Drive.

Twitter: Twitter biedt de Twitter API aan waarmee ontwikkelaars toegang hebben tot tweets, gebruikersprofielen, trends en andere Twitter-gerelateerde gegevens. Hiermee kunnen ontwikkelaars Twitter-functionaliteit in hun applicaties integreren.

 Salesforce: Salesforce, een toonaangevend CRM-platform, biedt een uitgebreide set API’s waarmee ontwikkelaars toegang hebben tot en interactie kunnen hebben met Salesforce-gegevens, zoals accounts, contacten en leads. Hierdoor kunnen applicaties naadloos samenwerken met het Salesforce-platform.

 Amazon: Amazon Web Services (AWS) biedt een breed scala aan API’s voor verschillende diensten, waaronder de Amazon S3 API voor het opslaan en ophalen van objecten in de cloud, de Amazon EC2 API voor het beheren van virtuele servers en de Amazon Product Advertising API voor het opvragen van productinformatie en het doen van aanbevelingen.

PayPal: PayPal biedt API’s waarmee ontwikkelaars betalingen kunnen integreren in hun applicaties. Met de PayPal API’s kunnen betalingen worden verwerkt, factuurgegevens worden opgehaald en transacties worden beheerd.

Twilio: Twilio biedt communicatie-API’s waarmee ontwikkelaars spraak- en sms-functionaliteit kunnen integreren in hun applicaties. Ontwikkelaars kunnen bijvoorbeeld telefoonnummers in- en uitbellen, sms-berichten verzenden en ontvangen, en video- en chatfunctionaliteit toevoegen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van bedrijven die gebruikmaken van API’s. Er zijn echter talloze andere bedrijven in verschillende sectoren, zoals e-commerce, financiën, logistiek, media, enz., die API’s gebruiken om hun diensten en gegevens beschikbaar te stellen aan ontwikkelaars en derden.